O projektu

ECO US SUPPORT

KRATKA VSEBINA IN NAMEN PROJEKTA

Izraz “VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ” je predlagal  Stephen Sterling in označuje izobrazbo, ki je poleg zagotavljanja celovitega razvoja, naravnana kritično in ustvarjalno obravnavati razvoj ljudi, težave in izzive v življenju in podpira spremembe, ki vodijo v boljšo družbo in mirnejši svet. Izobraževanje za trajnostni razvoj se lahko šteje za proces nenehnega učenja, kjer človeštvo najde nove načine življenja s planetom.

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj je izobraževalni pristop, ki si prizadeva, da bi učenci, šole in lokalne skupnosti razvili vrednote in motiviranost za trajnostno delovanje v svojih osebnih življenjih, v lokalnih skupnostih in v globalni družbi, zdaj in v prihodnosti.

Naš planet se duši v plinih, utapljamo se v smeteh, živalske in rastlinske vrste izumirajo, gozdovi se redčijo, čas je za aktivno udeležbo!

Ekološka inteligenca je nekaj, kar se pri nas šele razvija in zato je treba  otroke usmerjati v razvoj le-te in ozaveščanje problematike sodobnega sveta.

S projektom želimo:

  • razviti stališča, vedenja, vrednote, znanje in bistvene veščine za življenje v soodvisnem svetu,
  • opazovati lokalno okolje za spoznavanje njegovih značilnosti in elementov ranljivosti ter aktivno sodelovati v varovanju le tega,
  • motivirati učence, da prevzamejo vedenje spoštljivih državljanov lastnega okolja;
  • ozavestiti varovanje okolja in povečati znanje o ločevanju odpadkov,
  • poznati merila učinkovitosti za spodbujanje zdravega načina življenja.

 

BODI EKO-BODI KUL!